top of page
IMG_20200817_182649.jpg

Vil du bli nøkkelvakt?

Klubben har hundre frivillige nøkkelvakter som betjener klubbens anlegg i åpningstiden. Alle med nøkkel går 12 timer vakt per sesong. Nøkkelvakter kan bruke klubbens utstyr utenom åpningstidene.

Klubben har i dag ganske mange nøkkelvakter, og vil ta inn færre vakter hvert år inntil vi har et antall som passer driften. Vi tar ikke inn flere vakter før 2023.

Hva gjør en nøkkelvakt i Nøklevann ro- og padleklubb?


Vaktene er klubbens ansikt utad. Vaktene veileder om klubbens utstyr, sikkerhet, klubbens regler og praksis. Det er viktig at alle som er nøkkelvakter er imøtekommende og innstilt på å hjelpe medlemmer som skal ut og padle i klubbens åpningstid.

Nye nøkkelvakter må:

 • Være fylt 18 år.

 • Ha alminnelig god helse og være godt svømmedyktig. Du må kunne hjelpe medlemmer med å bære båter.

 • Ha vært medlem i minst et helt år; dvs medlemmer som meldte seg inn kalenderåret før er ikke aktuelle.

 • En nøkkelvakt må være tilgjengelig på e-post, telefon og tilgang til internett – det er våre viktigste kommunikasjonskanaler.

 

Nøkkelvakter skal kunne møte medlemmer på en positiv måte, og kunne gi veiledning og gjøre vurderinger om sikkerhet.

 

Opplæring av nye nøkkelvakter

 

Opplæringen kan variere litt fra år til år, men en normal opplæring omfatter:

 • Vanligvis er det et møte for de interesserte før opplæring starter.

 • Kandidaten må før opplæring begynner sette seg inn i informasjon under fane «Nøkkelvakt» på klubbens hjemmeside.

 • Et nøkkelvaktkurs på 2-3 timer. NB: dette kurset holdes vanligvis ved sesongåpning!

 • Du må gå opplæringsvakter – minst 9 timer – innen en frist angitt på nøkkelvaktkurs (1. september hvis ikke noe annet avtales). Hvis kandidatens innsats blir vurdert tilfredsstillende kan han/hun få nøkkel. Kurs og opplæringsvakter skal gjennomføres samme sesong.

 • Utlevering av nøkkel etter at depositum har blitt innbetalt.

 • Etter fullført opplæring, inntil 12 timer ordinær nøkkelvakttjeneste det første året.

 • For nye nøkkelvakter er nøkkelvaktmøter å regne som obligatoriske; det gjelder de to første vårmøtene og det første høstmøtet etter fullfør opplæring.

Vi har normalt en opplæringsrunde med nye nøkkelvakter hvert år. Hvis du er interessert kan du kontakte sende en kort e-post til oss før sesongstart - dvs i perioden februar - april - til vakt@nrpk.no og fortelle oss hvorfor akkurat du vil bli nøkkelvakt hos oss. "Gamle" henvendelser vil ikke bli behandlet. Skriv gjerne kort om din padlebakgrunn (evt. våttkort eller livredningskurs). Vi ønsker at alle nye nøkkelvakter skal ha minst grunnkurs i våttkortstigen. Før hver sesong vurderer vi hvor mange nøkkelvakter klubben har behov for og hvor mange som skal få tilbud om opplæring. 

 
 
bottom of page