top of page

NØKKELVAKTINSTRUKS

Marble Surface

Nøkkelvaktens viktigste oppgaver er

 • å bidra til at klubbens medlemmer padler sikkert. 

 • å representere klubben på en serviceinnstilt og vennlig måte.

Marble Surface

Vaktskift - Åpning

 • Møt opp 20 min før åpningstid – husk mobiltelefon. 

 • Sørg for at klubben er tilstrekkelig bemannet. 

 • Mål vanntemperatur og skriv det på tavla. 

 • Ved åpning – er båtstativet i samsvar med loggen? 

Marble Surface

Vaktskift – Møte Med Medlemme

 • Vaktene skal ha oversikt over klubbaktiviteter på anlegg, brygge og vann. 

 • Sjekk at bare medlemmer bruker klubbens utstyr. 

 • Påse at alle registrerer sine utlån. 

 • Gi aktiv veiledning om båter, materiell og sikkerhet. På sikt forbedrer vi best sikkerheten ved å øke medlemmenes kompetanse.

 • Se til at skadet og ødelagt utstyr ikke brukes. 

 • Se til at klubbområdet er trygt og ryddig. 

 • Se til at klubbens aktivitet tar vare på natur og vann. 

 • Se forøvrig punktene i vaktrapportskjemaet. 

Marble Surface

Vaktskift - Stenging

 • Ikke steng klubben før alle er tilbake. Sjekk at klubbområdet er tomt før du låser. 

 • Rapporter «Melding om hendelse» slik at vi kan forbedre oss.

Marble Surface

Nøkkelvakt Skal Rapportere

Rapporter «Melding om hendelse» slik at vi kan forbedre oss.

 • avvik, ulykker og uhell. 

 • mangler på anlegg eller utstyr som kan gi personskade. 

 • forhold som påvirker sikkerhet, som vaktfravær, uklare ansvarsforhold, feilinformasjon og lignende.

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page