top of page

Våttkort

Medlemmer i NRPK som har våttkort grunnkurs hav kan bruke kajakkene på Sjøbasen. Kravet til våttkort Grunnkurs hav er absolutt.

Bruksvilkår

Padling skal skje med sjøbasen som utgangspunkt. 

Kajakker og utstyr kan brukes på egne turer, kurs og gruppeturer. 

Kajakker kan maksimalt bookes for to dager – så 1 overnatting er mulig.

Utstyr

I tillegg til havkajakker, grønnlandskajakker, surfski og sup (se båtoversikten) har vi padlevester, årer, spruttrekk, taue- og kasteliner, åreposer, lensepumper, svamper m.m. 

Vester og spruttrekk skylles i ferskvann, må dryppe fra seg ute før de henges tilbake i stativet inne. Kode for å få tilgang til utstyret, får du på e-post når du har booket båt.

Grønlandskajakker

Tilgang til grønnlandskajakkene (Rebel Ilaga) må godkjennes av de som har ansvar for sjøbasen pga sikkerheten.

Booking av båt / oversikt

Prosedyren for booking finner du her

I tillegg:

Her er en oversikt over tilgjengelige båter (med beskrivelser)

Her er en liste med godkjente bookinger sortert på tid (siste er øverst)

 
bottom of page