Regler uteom vakt

 • Nøkkelvakten kan låne utstyr utenom klubbens åpningstider. Utlån loggføres.

 • Utstyret kan kun brukes på Nøklevann.

 • Nøkkelvakt kan også låne utstyr til familie og venner utenom åpningstiden. Merk:

  • Dette regnes som private aktiviteter, og dekkes ikke av klubbens forsikring.

  • Nøkkelvakt må vurdere hvordan dette kan skje på en sikker måte.

  • Lånet skal avsluttes før klubben åpner.

  • Når du låner båter til ikke-medlemmer—noter også navn for ikke-medlemmene i utlånsloggen!

  • Kursdeltagere har fortrinnsrett på utstyrene. Ta hensyn. 

 • Når du ikke har vakt: Hvis du ser at klubben er underbemannet oppfordrer vi sterkt til at du trer inn som tilleggsvakt.