top of page

Styreprotokollene legges nå ut på hjemmesiden

Oppdatert: 21. nov. 2022

Fra høsten 2022 innførte vi en ordning med at styreprotokollene fysisk var tilgjengelig, og kunne leses når medlemmene var på Nøklevann. Styret har nå funnet en ordning slik at protokollene isteden kan leses digitalt på hjemmesiden. Se fanen "om klubben" ovenfor i verktøylinjen, og scroll nedover til du finner en lenke til møtereferater. Ordningen med en perm i vaktbua på Nøklevann avvikles derfor. Hvis du er spesielt interessert i styrets arbeid og hva som ellers skjer i klubben, vil det som før være hjemmesiden, facebook, epostmeldinger, og årsmeldingen med årsmøte som vil være de viktigste og mest aktuelle informasjonskanaler.

61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Faktura for medlemskontingent 2023 er nå sendt ut. Om du ikke har fått mail, sjekk om det ligger en buypass-betaling i nettbanken - husk også at avsender står som buypass, ikke Nøklevann ro- og padlek

29. oktober er det 200 år siden Thomas Heftye - Sarabråtens grunnlegger - ble født. Nøklevann ro- og padleklubb støtter Sarabråtens venner og tenker at dette arrangementet kan være av interesse for vå

Husk høstdugnaden 15 oktober 2022. Vi starter kl. 11 (og holder nok på til kl. 14) Det blir lett servering. Hilsen Styret

bottom of page