top of page

Papirer for årsmøtet (oppdatert 14. mars)

Oppdatert: 14. mar. 2022

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte på Rustadsaga 16. mars kl. 18:00. Regnskap, budsjett og revisors beretning ble publisert kl. 18:00 den 14. mars, 2 døgn før møtet. Kontrollkomiteens beretning manglet fortsatt. I NRPKs lov paragraf 14 heter det at "Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.".

Årsmøtet vil måtte ta stilling til om de forsinkede / manglende dokumentene har kommet tilstrekkelig tidlig til en forsvarlig behandling, og eventuelt bestemme om det skal kalles inn til et ekstraordinært årsmøte senere.


Årsmøtepapirene, som de nå ser ut, ligger på hjemmesidens, under "Om klubben" / "Årsmøter". Her vil også oppdateringer komme.

Vi beklager de ulempene dette medførerStyret


136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Faktura for medlemskontingent 2023 er nå sendt ut. Om du ikke har fått mail, sjekk om det ligger en buypass-betaling i nettbanken - husk også at avsender står som buypass, ikke Nøklevann ro- og padlek

29. oktober er det 200 år siden Thomas Heftye - Sarabråtens grunnlegger - ble født. Nøklevann ro- og padleklubb støtter Sarabråtens venner og tenker at dette arrangementet kan være av interesse for vå

Husk høstdugnaden 15 oktober 2022. Vi starter kl. 11 (og holder nok på til kl. 14) Det blir lett servering. Hilsen Styret

bottom of page