Papirer for årsmøtet (oppdatert 14. mars)

Oppdatert: 14. mar.

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøte på Rustadsaga 16. mars kl. 18:00. Regnskap, budsjett og revisors beretning ble publisert kl. 18:00 den 14. mars, 2 døgn før møtet. Kontrollkomiteens beretning manglet fortsatt. I NRPKs lov paragraf 14 heter det at "Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.".

Årsmøtet vil måtte ta stilling til om de forsinkede / manglende dokumentene har kommet tilstrekkelig tidlig til en forsvarlig behandling, og eventuelt bestemme om det skal kalles inn til et ekstraordinært årsmøte senere.


Årsmøtepapirene, som de nå ser ut, ligger på hjemmesidens, under "Om klubben" / "Årsmøter". Her vil også oppdateringer komme.

Vi beklager de ulempene dette medførerStyret


132 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle