Utlysning Sjøbasen - NRPK jobber videre med saken.

Oppdatert: 22. feb. 2021

NRPK har siden 2016 leid Mosseveien 169B fra Oslo kommune med en midlertidig leieavtale. Bymiljøetaten utlyste eiendommen til utleie til “fjordbasert friluftsliv” i november 2020, og NRPK søkte på dette. BYM sier Nordstrand IF vil få tilbudet om å leie Mosseveien, mens medlemmene hos det som er Norges største padleklubb, nå ser ut til miste tilbudet ved sjøen.


NRPK har i mange år arbeidet med å etablere klubbens tilbud ved sjøen. Vi søkte om å få leie en eiendom av Oslo kommune allerede i januar 2014. Etter en prosess på litt over 2 år fikk vi nøklene til Sjøbasen i juni 2016. I dag tilsvarer omfanget vår aktivitet ved sjøen alene en typisk norsk padleklubb. Vi har siden 2016 klart å utvikle et velorganisert og kompetent padlemiljø ved sjøbasen, og ønsker å ta vare på dette.

Med BYM sin avgjørelse blir det ikke enkelt for oss å videreføre de planlagte aktivitetene med kurs og turer. Vi ber om løpende dialog for å finne muligheter ved sjøen på kort og lang sikt. Vi har ca 3500 medlemmer samt 34 instruktører i våttkortstigen. NRPK har kurset over 400 medlemmer i våttkort grunnkurs hav (16 timer), som tilfredsstiller klubbens krav til å padle på egen hånd fra Sjøbasen.


Bymiljøetaten sier NRPK kan avtale å være leietaker hos Nordstrand IF, men dette blir opp til Nordstrand IF.


Vi er svært bekymret for NRPKs fremtidige tilgang til Mosseveien. Vi krever at Oslo kommune og BYM styrer prosessen slik at vi kan videreføre vår omfattende aktivitet på fjorden.



226 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Husk høstdugnaden 15 oktober 2022. Vi starter kl. 11 (og holder nok på til kl. 14) Det blir lett servering. Hilsen Styret

Er du en av dem med interesse for styrets arbeid utover det å lese årsmeldingen? I såfall kan du nå se styreprotokollene når du er på Nøklevann. Spør nøkkelvaktene. De står i en svart perm, tydelig me