Nøkkelvakter: oppdater registrering!

Oppdatert: 5. apr. 2021

Til våre nøkkelvakter


Alle nøkkelvakter må nå gå gjennom sin kontaktinformasjon og bekrefte at de fortsetter som nøkkelvakt. Du må logge inn på samme måte som sist sommer - du skal ikke opprette en ny konto. Adresse for programmet er:


vakt.nrpk.no


Frist for å oppdatere å bekrefte sine data er 29. mars.


Etter du har oppdatert dine personlige data vil vi (manuelt) åpne kalenderen slik at du kan velge vakter. Kalenderen er ennå ikke åpnet for valg av vakter. Du beholder timesaldo fra 2020, og dette legges til eller trekkes fra årets timer (normalt 12 timer). De som er best kvalifisert - basert på den informasjonen som er oppgitt - vil få anledning til å velge vakter i fra sesongstart, alle andre kan velge sine vakter i perioden juni-september.


Frist for å velge vakter er 16. april.


Når det gjelder nøkkelvaktens plikt til å gå 12 timer vakt i løpet av sesongen:

Vi kan ta individuelle hensyn ved f.eks. helseproblemer eller andre forhold for 2021-sesongen. Men, da må du kontakte oss på vakt@nrpk.no så tidlig som mulig, og ikke senere enn 16. april. Begrunn din forespørsel.


Etter 16. april vil de som selv ikke har valgt sine vakter få tildelt sine vaktskift. Når vaktlisten er satt opp vil hver enkelt nøkkelvakt selv være ansvarlig for å finne en erstatter hvis det viser seg at tidspunktet likevel ikke skulle passe (uansett årsak).


Nøkkelvaktmøtet er satt opp 27. april kl. 18:00. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.


Hilsen nøkkelvaktgruppen91 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Husk høstdugnaden 15 oktober 2022. Vi starter kl. 11 (og holder nok på til kl. 14) Det blir lett servering. Hilsen Styret

Er du en av dem med interesse for styrets arbeid utover det å lese årsmeldingen? I såfall kan du nå se styreprotokollene når du er på Nøklevann. Spør nøkkelvaktene. De står i en svart perm, tydelig me