Nøkkelvakter: frist for å velge vakter

Vi må nå sette opp vaktlistene for sommeren. Alle nøkkelvakter må velge vaktene sine senest 26 mai. Vakter som da ikke har valgt vakter vil få tildelt vaktskift i kalenderen. Nøkkelvakter vil ikke få tildelt mer enn sin “kvote”, som er (normalt) 12 timer for 2021, eventuelt kompensert for timesaldo fra 2020.


OM SESONGEN:


Sesongåpning 2021: Tirsdag 18. mai kl. 18:00.


Følgende åpningstider gjelder f.o.m. 18. mai til 5. september:

 • Mandag: Stengt.

 • Tirsdag: 18.00-21.00

 • Onsdag: 18.00-21.00

 • Torsdag: 18.00-21.00

 • Fredag: Stengt.

 • Lørdag: 11.00-17.00

 • Søndag: 11.00-17.00


Fra 8. september har vi reduserte åpningstider:

 • Onsdag: 18.00-20.00

 • Lørdag: 11.00-17.00

 • Søndag: 11.00-17.00


Sesongavslutning: Søndag 3. oktober.

Høsdugnad: Lørdag 9. november.BETALTE VAKTER:

Vi vil i sommer ha bemanning også på dagtid noen ukedager i juli. Denne tiden vil ikke være en del av ordinær vakttjeneste, og timene telles ikke i nøkkelvaktregnskapet. Alle nøkkelvakter kan velge å gå disse vaktene hvis de ønsker, og det er frivillig.

 • Tirsdag: 12:00 - 18:00

 • Torsdag: 12:00 - 18:00

Dette gjelder følgende dager i juli: 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. og 29. Som andre vakter deles dette inn i 3-timersøkter. Det er ikke åpnet for påmelding ennå, men dette vil annonseres på Eykt.


Betaling er 600 kr per 3-timersøkt. Påmelding skjer på Eykt.


97 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Husk høstdugnaden 15 oktober 2022. Vi starter kl. 11 (og holder nok på til kl. 14) Det blir lett servering. Hilsen Styret

Er du en av dem med interesse for styrets arbeid utover det å lese årsmeldingen? I såfall kan du nå se styreprotokollene når du er på Nøklevann. Spør nøkkelvaktene. De står i en svart perm, tydelig me