top of page
PLIKTER SOM NØKKELVAKT

PLIKTER SOM NØKKELVAKT

Marble Surface

Generelt

 • Alle som har nøkkel må holde seg oppdatert i de relevante rutiner.

 • Medlemskontingent og nøkkeldepositum skal være betalt.

 • Det er ett nøkkelvaktmøte før sesongstart og ett på slutten av sesongen. Nøkkelvakten skal gå regelmessig på nøkkelvaktmøtene – minst en gang hvert år.

 • Nøkkel er personlig og kan ikke lånes ut, heller ikke til familiemedlemmer.

 • Møte på oppsatte vakter 12 timer per sesong som annonsert i vaktliste (6 timer for de over 75 år). Hvis du ikke har mottatt informasjon om dine vakter ved sesongstart må du kontakte vakt@nrpk.no.

 • Skal holde seg oppdatert på, og følge, relevante regler og nøkkelvaktenes HMS-reglement. Dette fins på klubbens hjemmeside.

 • Delta på oppfriskningskurs når klubben arrangerer dette.

Merk at når du er på vakt skal du være fullt tilgjengelig som vakt hele tiden. Vakttjenesten bør ikke kombineres med f.eks. møter, passe barn, underholde besøkende eller ha andre aktiviteter som krever din oppmerksomhet. 

Alle endringer som er relevante for nøkkelvakttjenesten meldes til vakt@nrpk.no og legges inn i vaktlisteprogrammet (vakt.nrpk.no). F.eks. hvis du endrer kontaktinformasjonen eller hvis du melder deg ut av klubben.

Marble Surface

Ansvar for vakt

Vaktene er helt avgjørende for at klubben kan drive sin aktivitet på en sikker måte. Det er derfor svært viktig at vaktene møter på de vaktene de er satt opp. Når vaktlisten er satt opp har de vaktene som er satt opp på vaktliste ansvar for «sine» vakter. Det vil si at den som er oppført på vaktliste enten må gå vakten selv, eller sørge for at en annen nøkkelvakt tar vakten.

Organisering av vaktliste skjer via vaktlisteprogrammet eykt.nrpk.no. Nøkkelvaktene må selv følge opp. Hvis du trenger hjelp, kontakt oss på Eykt eller vakt@nrpk.no.

Marble Surface

Valg av vakttidspunkt

Vaktene skal selv velge tidspunkt for sine vakter på i vaktlisteprogrammet Eykt. De som ikke gjør dette innen frist får hjelp tildelt tidspunkt.

Marble Surface

Bytting av vakt

Hvis du har en vakt som ikke passer, merk vakten for bytting i Eykt. Det er din oppgave å finne en erstatter. Hvis nødvendig for å finne noen som kan hjelpe, kontakt andre vakter direkte eller annonser på Facebookgruppe «Vaktbytteønsker NRPK». 

Marble Surface

Når du blir syk

Det kan hende at vi på grunn av sykdom eller helseproblemer ikke kan stille på vakt. Vi har fortsatt ikke et system for sykevikarer. Det er derfor opp til vakten selv å skaffe en erstatter for å unngå at vi kanskje må holde klubben stengt.  

Når du må skaffe vikar:

 • Merk vakten "Bytt" i Eykt. (Hvis dette skjer i god tid, vil kanskje noen ta vakten for deg uten ytterligere innsats fra din side). 

 • Følg oppskrift for "Bytting av vakt" (over).

 • Hvis du ikke får noen til å gå vakt må du, senest dagen etter vakttidspunkt, sende "egenmelding" til vakt@nrpk.no. Der skal du også beskrive hva du har gjort for å finne vikar. 

 • Hvis du pga uhell, sykdom eller annen grunn ikke møter på en vakt må du ta vakten på et senere tidspunkt. Vi kan gjøre unntak i svært spesielle tilfeller. 

Marble Surface

Din kontaktinformasjon

Hold din informasjon oppdatert. 

 • Ny e-post, telefonnummer, adresse osv. Min Idrett.

 • Endret e-post, telefonnummer eller hvis du har tatt nye kurs: oppdater i Eykt

Marble Surface

Mislighold

Hvis du ikke møter på vakt må du ta vakten på et senere tidspunkt. Ved tap av nøkkel må nytt depositum innbetales før ny nøkkel utleveres. Ved alvorlig mislighold av nøkkelvaktens plikter, som f.eks. gjentatt fravær fra vakt eller hvis man mister nøkkel mer enn én gang, vil status som nøkkelvakt bli vurdert.

Marble Surface

Inndragning av nøkkel

En nøkkelvakt kan fratas vervet dersom styret finner at vedkommende ikke er skikket til oppgaven.

bottom of page