PLIKTER SOM NØKKELVAKT

PLIKTER SOM NØKKELVAKT

Marble Surface

Generelt

  • Alle som har nøkkel må holde seg oppdatert i de relevante rutiner.

  • Medlemskontingent og nøkkeldepositum skal være betalt.

  • Det er ett nøkkelvaktmøte før sesongstart og ett på slutten av sesongen. Nøkkelvakten gå regelmessig på disse – minst en gang hvert år.

  • Nøkkel er personlig og kan ikke lånes ut, heller ikke til familiemedlemmer.

  • Møte på oppsatte vakter 12 timer per sesong som annonsert i vaktliste. Hvis du ikke har mottatt informasjon om dine vakter ved sesongstart må du kontakte vakt@nrpk.no.

  • Skal holde seg oppdatert på, og følge, relevante regler og nøkkelvaktenes HMS-reglement. Dette fins på klubbens hjemmeside.

  • Delta på oppfriskningskurs når klubben arrangerer dette.

Alle endringer som er relevante for nøkkelvakttjenesten meldes til vakt@nrpk.no og legges inn i vaktlisteprogrammet (vakt.nrpk.no). F.eks. hvis du endrer kontaktinformasjonen eller hvis du melder deg ut av klubben.

Marble Surface

Ansvar for vakt

Vaktene er helt avgjørende for at klubben kan drive sin aktivitet på en sikker måte. Det er derfor svært viktig at vaktene møter på de vaktene de er satt opp. Når vaktlisten er satt opp har de vaktene som er satt opp på vaktliste ansvar for «sine» vakter. Det vil si at den som er oppført på vaktliste enten må gå vakten selv, eller sørge for at en annen nøkkelvakt tar vakten.

 

I vaktlisteprogrammet for året 2020 vil du fritt kunne velge bort dine tidligere valgte vakter inntil 3 uker før dato. Etter dette er du forpliktet som beskrevet over.

Marble Surface

Ønsker om vakttidspunkt

Vaktene skal selv velge tidspunkt for sine vakter på i vaktlisteprogrammet på vakt.nrpk.no. De som ikke gjør dette innen frist får hjelp tildelt tidspunkt.

Marble Surface

Bytting av vakt

Foran i vaktlisten er det beskrevet hvordan du bytter vakt. Hvis du har fått tildelt en vakt som ikke passer er det din oppgave å finne en erstatter. Du finne en å bytte med ved å (a) vise i vaktlisteprogrammet at du vil gi fra deg vakt, (b) i tillegg spørre andre vakter på telefon, (c) annonsere behov på vaktbytteliste, eller (d) via Facebookgruppe «Vaktbytteønsker NRPK». Hvis du er på Facebook bør du registrere deg i denne gruppen. Når du har avtalt bytte av vakt må du selv utføre byttet i vaktlisteprogrammet.

Marble Surface

Mislighold

Hvis du ikke møter på vakt må du ta vakten på et senere tidspunkt. Ved tap av nøkkel må nytt depositum innbetales før ny nøkkel utleveres. Ved alvorlig mislighold av nøkkelvaktens plikter, som f.eks. gjentatt fravær fra vakt eller hvis man mister nøkkel mer enn én gang, vil status som nøkkelvakt bli vurdert.

Marble Surface

Inndragning av nøkkel

En nøkkelvakt kan fratas vervet dersom styret finner at vedkommende ikke er skikket til oppgaven.