top of page

NØKKELVAKT

Nøkkelvaktene er en gruppe med noe over hundre frivillige medlemmer som betjener klubbens anlegg ved Nøklevann i klubbens åpningstider. Nøkkelvaktene hjelper medlemmene, sjekker medlemsskap og bidrar til sikkerheten i klubbens aktivitet ved Nøklevann. Hver nøkkelvakt må gå 12 timer vakt hvert år.

Henvendelser som gjelder nøkkelvakttjenesten ved Nøklevann sendes til vakt@nrpk.no.

Om nøkkelvaktgruppen

Organisering av klubbens nøkkelvakter har siden 2015 blitt drevet av Nøkkelvaktgruppen. Nøkkelvaktgruppen tar seg av drift-pregede oppgaver, som arbeid med vaktlister og å organisere nøkkelvaktmøter.

 

Alle viktige avgjørelser tas av Styret. Nøkkelvaktgruppen pekes ut av styret, og består siden september 2020 av Jan Petter Sæther, Anne Kathrine Halvorsen, Torhild Berg, Chris Schreiner, Gunvor Brekken og Ulf Pedersen.

2017-07-22_1607-DSC08274.jpg

DET DU TRENGER Å VITE

VAKTINSTRUKS

Les vaktinstruks før du går på vakt:

REGLER UTENOM VAKT

Nøkkelvakten kan låne utstyr utenom klubbens åpningstider. Utlån loggføres. 

PLIKTER SOM NØKKELVAKT

Alle som har nøkkel må holde seg oppdatert i de relevante rutiner.

VIL DU BLI NØKKELVAKT?

Klubben har over hundre frivillige nøkkelvakter som betjener klubbens anlegg i åpningstiden

Les mer
bottom of page