NØKKELVAKTMØTE

Informasjon til nøkkelvakter. 

Nøkkelvaktmøter 2022:

  • Vi holder nøkkelvaktmøte torsdag 28. april kl 18:00 på Rustadsaga. Det blir servert mat kl 17:30. 

  • Høstens møte er planlagt til 18. oktober 2022. Detaljer kommer senere.

 

Vi ønsker at nøkkelvaktene, med sine erfaringer, skal bidra til sikker drift av klubben. Alle medlemmer som har nøkkel skal derfor regelmessig delta på nøkkelvaktmøtene. 

 

Styre