NØKKELVAKTMØTE

Informasjon til nøkkelvakter. 

Vi holder nøkkelvaktmøte torsdag 28. april kl 18:00 på Rustadsaga. Det blir servert mat kl 17:30. 

 

Vi ønsker at nøkkelvaktene, med sine erfaringer, skal bidra til sikker drift av klubben. Alle medlemmer som har nøkkel skal derfor regelmessig delta på nøkkelvaktmøtene. 

 

Styre