NØKKELVAKTMØTE

Informasjon til nøkkelvakter. 

Nøkkelvaktmøter høst 2022:

  • Høstens nøkkelvaktmøte holdes tirsdag 18. oktober kl 18:00 på Rustadsaga. (Mat kl 17:30.) 

 

Vi ønsker at nøkkelvaktene, med sine erfaringer, skal bidra til sikker drift av klubben. Alle medlemmer som har nøkkel skal derfor regelmessig delta på nøkkelvaktmøtene. 

 

Styre