top of page

Livredningskurs

livredningskurs-oslo-1440x960.jpg

Nøklevann ro- og padleklubb inviterer nøklevakter og  instruktører til Livredningskurs på Nøklevann. Denne gangen åpner vi også opp for andre medlemmer som ønsker å delta på Livredningskurs.

Kurset er gratis for nøklevakter og instruktører. Andre medlemmer får kurset til halv pris - kun kr.400.

Kurset gir et kompetansebevis i livredning som er gyldig ut neste kalenderår. 

På livredningskurset lærer du redning i vann, ilandføring og hjerte-lunge-redning. 

Kurset avsluttes med livredningsprøve der du må kunne svømme totalt 200 meter, hente bevisstløs person på bunnen og ilandføre person. Prøven avsluttes med hjerte-lunge-redning.

Kurset gir deg nyttig kompetanse i jobben som nøklevakt og instruktør, og vil være nyttig for deg som ferdes på og ved vann.

Instruktør på dette kurset er Jytte Seligmann.

Kurset varer fra kl.17 til kl.20

Klikk på lenken for å melde deg på kurs. Hvis kurset er fulltegnet kan du sette deg på venteliste.

bottom of page