top of page

Instruks for kontroll av NRPKs båter

null-1-180x225.jpg
  1. Hensikten med kontrollen er å avdekke feil og mangler som kan påvirke sikkerhet og funksjon for materiellet på et så tidlig tidspunkt som mulig – og helst før feilen inntreffer.

  2. Denne instruksen gjelder for den som gjennomfører en planlagt kontroll av NRPKs båter. Alle båter skal kontrolleres ved sesongstart og ved halvgått sesong. Materialforvalter [utstyrsansvarlig] skal administrere kontrollen.

  3. Den som utfører kontrollen skal ha blitt opplært av Materialforvalter [utstyrsansvarlig], eller en person som Materialforvalter har godkjent for opplæring.

  4. Kontrollen skal omfatte skrog, lasteluker, ror/senkekjøl, fotstøtter, dekksrigging, bærehåndtak, sete, åregafler og propper.

  5. Båter med sikkerhetsmessige skader/mangler skal merkes tydelig ved å sette fast en lapp med tekst om at båten ikke skal brukes. Alternativt skal båten legges vekk slik at den ikke kan tas i bruk før den er reparert på en tilfredsstillende måte.

  6. Dokumentasjon som støtter denne instruksen oppbevares i Materialforvalters perm på klubbens anlegg ved Nøklevann. Denne dokumentasjonen er:

  • Plan for testing av NRPKs båter

  • Kontrollskjema for NRPKs båter

  • Reparerte båter (en logg).

bottom of page