Innmeldingskurs

2021-sesongen

Nå er kurssesongen avsluttet.
Pr. 30. august hadde over 750 fått kursplass i år.
Invitasjoner til innmeldingskurs skjer via ventelisten.  Nye kurs kommer i 2022.

Du mister ikke plass på ventelisten hvis du ikke rekker å få meldt deg på et kurs når du får invitasjon.

Du beholder plassen på ventelisten inntil du har fått plass på et innmeldingskurs. 
Du kan ikke melde deg på innmeldingskurs ved å sende e-post.  Bruk påmeldingsskjemaet.

Når nye kurs settes opp, sendes invitasjoner til påmelding til en del som er på ventelisten. En slik invitasjon til påmelding er ikke kursplass! 

Når du får invitasjon til innmeldingskurs:

... må du følge link til aktuell kursdag, legge inn dine opplysninger i påmeldingsskjemaet og betale kurset for å få kursplass.

Alle som skal delta på innmeldingskurs
må være svømmedyktige!

VENTELISTEN – HVORDAN VIRKER DEN?

Ved å sette deg på ventelisten vil du (etter hvert) få invitasjon til påmelding når det settes opp nye kurs.  Ønsker du medlemskap, klikk på link til ventelisten.  ==>  NB!  Les kvitteringen du får når du har lagt inn navn, e-postadr., m.m. på ventelisten.  Trykk gjerne på linken for å legge ventelisten til din adressebok, for å hindre at senere invitasjoner til påmelding havner i SPAM-filteret (eller reklamemappen).

PÅMELDING TIL INNMELDINGSKURS

Det kommer ikke e-post med invitasjon til påmelding med én gang du melder deg på ventelisten. Det skjer først når nye kurs settes opp etter hvert og invitasjoner sendes ut til de som på det tidspunktet er på ventelisten.

De som har ventet lengst får invitasjoner til påmelding først. Deretter går invitasjoner videre til de som har vært på ventelisten i kortere tid.  Det er mange på ventelisten, så når vi sender ut invitasjon til påmelding, blir det vanligvis fort fulltegnet.

Når du får invitasjon til påmelding klikker du på en lenke til en aktuell kursdato og fyller ut påmeldingsskjemaet. For å få bekreftet din plass på innmeldingskurset, må du fullføre påmeldingen og betalingen (kr. 300,-) må registreres. Betalingen er i utgangspunktet ikke refunderbar, med unntak av sykmelding m/legeattest.

Først når du er påmeldt og har betalt for innmeldingskurs, fjernes ditt navn fra ventelisten.

Vennligst ikke send e-post med spørsmål om når din tur kommer, da vi ikke har kapasitet til å besvare alle slike e-poster.

GENERELT OM INNMELDINGSKURS


Hvem må ta innmeldingskurset?

Innmeldingskurset er obligatorisk for alle over 12 år som vil bli medlem av padleklubben. Har du tatt kurs i Padleforbundets våttkortstige eller padlekurs andre steder/klubber, må du likevel ta NRPKs innmeldingskurs på Nøklevann for å bli medlem i NRPK.

Barn og 12-års grensen

Barn under 12 år må ha følge av foresatte for å bruke klubbens båter og padlebrett på vannet. Derfor slipper de å ta innmeldingskurset. De behøver heller ikke å ta innmeldingskurset når de senere fyller 12 år, fordi de ved deltagelse i klubben under oppsyn av sine foresatte skal ha lært det nødvendigste.


Hensikten med innmeldingskurset
• Øke sikkerheten ved padling og roing på Nøklevann.
• Gi grunnleggende kunnskaper om klubben og klubbens materiell slik at nye medlemmer får større glede og nytte av medlemskapet, samt sikre ryddig og god drift av klubben.

Pris for innmeldingskurset
Innmeldingskurset koster kr. 300,-.

Innholdet i innmeldingskurs
• Introduksjon til klubben, klubbens materiell og rutiner for bruk
• Litt om padleteknikk
• En liten tur i kajakk
• Velting fra kajakk (obligatorisk).

Angående velting: Hvis du ikke gjennomfører velting, er ikke kurset bestått, og du kan ikke bli medlem.  Det er et viktig moment i forbindelse med sikkerhet ved padling at alle har erfart dette. På kurset vil velting og kameratredning gjennomføres enten to og to under oppsyn av instruktør, eller på grunt vann med en instruktør som står ved siden av båten. Velting/kantring i seg selv er ufarlig, og du glir uten problemer ut av de båtene vi bruker på kurset.
 

Kurset varer i cirka tre timer, og gjennomføres utendørs (inklusiv skifting til tørt tøy), uansett vær. Ettersom alle skal velte, må håndkle og tøyskift medbringes. NB! Innmeldingskurset er tilpasset aktiviteten på Nøklevann, og er ikke tilstrekkelig til f.eks. å begynne med hav- eller elvepadling.
 

SPØRSMÅL OG SVAR


Hva er koronatilpasninger?
Det blir færre deltakere pr. kurs.  Dersom du ikke har med egen vest til innmeldingskurset, kan klubbvest lånes.  Sosial distansering (hold avstand til andre) og smittevern (grundig håndvask med såpe og vann) er regelen for hele klubben, inkl. innmeldingskurs.
Vi følger utviklingen i pandemien i tiden fremover og gir mer informasjon når vi vet mer om hva som må gjøres.

Står du på ventelisten?
Vi fjerner ingen fra ventelisten før de har fått plass på et kurs.  Hvis du prøver å melde deg på igjen, får du beskjed om at du allerede er på listen ("is already subscribed").
 

Når holdes innmeldingskursene?
Kursene holdes normalt på søndager, mandager og fredager gjennom sommeren.  Det kan bli endringer på det i år.  Når datoene for de enkelte kursene er satt opp, blir det etter hvert sendt ut meldinger til de som er på ventelisten.  Der står nesten to tusen navn, så man må være tålmodig og melde seg på så snart e-posten kommer.  Her er det førstemann til mølla.  Alle som forblir på ventelisten vil (etter hvert) få invitasjon til påmelding, men det er ikke plass til alle som vil bli nye medlemmer i år.  Rekker du ikke å melde deg på før det er fullt i de kursene som er lagt klart, fortvil ikke!  Det kommer flere invitasjoner.


Hva med innmeldingskurs bare for folk med «våttkort»?
I 2020 og i år har vi arrangert noen få kurs for innehavere av padleforbundets «Våttkort».  Disse kursene inkluderer ikke tur på vannet med velting og bading, siden deltakerne har vært gjennom det for å få våttkortet sitt.  Dersom vi holder det forkortede kurset igjen, vil det bli annonsert gjennom invitasjoner til påmelding.  Derfor vil vi heretter spørre om våttkort ved registrering på ventelisten.  Kursavgiften er ikke refunderbar og du må fremvise våtkortet ditt ved oppmøte til kurset, for å få delta på et slikt forkortet innmeldingskurs. 


Andre spørsmål om innmeldingskurs?
Har du spørsmål om innmeldingskurs som ikke er besvart på denne siden, kan du sende en e-post til kurs@nrpk.no.  I perioder med mye pågang, kan vi ikke besvare hver eneste melding.  Vær så snill:  kursadmin. gjør dette på fritiden og er et levende medmenneske som setter pris på høflige henvendelser.