Introkurs

2021-sesongen

Anlegget ved Nøklevann er nå vinterstengt.
Påmelding til introkurs skjer via påmeldingslisten. Det er nesten 2000 på påmeldingslisten pr i dag.  Det åpnes for nye påmeldinger i begynnelsen av mai, og vi planlegger et stort antall introkurs for nye medlemmer. Link til påmeldingslisten blir lagt ut her når den åpnes.

Ingen fjernes fra påmeldingslisten

Vi fjerner ingen fra ventelisten før de har fått plass på et introkurs.


Det er ikke mulig å melde seg på introkurs ved å sende e-post.

Når nye kurs settes opp, sendes invitasjoner til påmelding til en del av dem som er på påmeldingslisten. En slik invitasjon til påmelding er ikke kursplass! 

Når du får invitasjon til introkurs:

Du må følge link til aktuell kursdag og legge ditt navn, tlf.nr. m.m. inn i påmeldingsskjemaet og betale kurset for å få kursplass.

Alle som skal delta på introkurs må være svømmedyktige!

PÅMELDING TIL INTROKURS

Ved å sette deg på påmeldingslisten vil du (etter hvert) få invitasjon til påmelding når det settes opp nye kurs. Det er ikke mulig å melde seg på introkurs ved å sende e-post.

==>  NB!  Les kvitteringen som kommer opp når du har lagt inn navn og e-postadresse på ventelisten.  Trykk gjerne på linken for å legge ventelisten til din adressebok, for å hindre at senere invitasjoner til påmelding havner i SPAM-filteret.

VENTELISTEN – HVORDAN VIRKER DET?

Påmeldingslisten åpnet for nye påmeldinger i begynnelsen av mai.
Det kommer ikke e-post med invitasjon til påmelding med én gang du melder deg på ventelisten. Det skjer først når nye kurs settes opp etter hvert og invitasjoner sendes ut til de som på det tidspunktet er på påmeldingslisten.

De som har ventet lengst får invitasjoner til påmelding først. Deretter går invitasjonen videre til de som har vært på ventelisten i kortere tid. Det er godt over tusen navn på ventelisten, og når vi sender ut invitasjon til påmelding, blir det vanligvis fort fulltegnet.

Når du får invitasjon til påmelding klikker du på en lenke til en aktuell kursdato og fyller ut påmeldingsskjemaet. For å få bekreftet din plass på introduksjonskurset, må du fullføre påmeldingen og betalingen (kr. 300,-) må registreres. Betalingen er i utgangspunktet ikke refunderbar, med unntak av sykmelding m/legeattest.

Først når du er påmeldt og har betalt for introkurs, fjernes ditt navn fra ventelisten.

Vennligst ikke send e-post med spørsmål om når din tur kommer.
 

GENERELT OM INTROKURS


Hvem må ta introkurset?

Introkurset er obligatorisk for alle over 12 år som vil bli medlem av padleklubben. Har du tatt kurs i Padleforbundets våttkortstige eller padlekurs andre steder/klubber, må du likevel ta NRPKs introkurs på Nøklevann for å bli medlem i NRPK.

Barn og 12-års grensen

Barn under 12 år må ha følge av foresatte for å bruke klubbens båter og padlebrett på vannet. Derfor slipper de å ta introkurset. De behøver heller ikke å ta introkurset når de siden fyller 12 år, fordi de ved deltagelse i klubben under oppsyn av sine foresatte skal ha lært det nødvendigste.


Hensikten med introkurs
• Øke sikkerheten ved padling og roing på Nøklevann.
• Gi grunnleggende kunnskaper om klubben og klubbens materiell slik at nye medlemmer får større glede og nytte av medlemskapet, samt sikre ryddig og god drift av klubben.

Pris for introkurs
Introkurset koster kr. 300,-.

Innholdet i introkurs
• Introduksjon til klubben, klubbens materiell og rutiner for bruk
• Litt om padleteknikk
• En liten tur i kajakk
• Velting fra kajakk (obligatorisk).

Angående velting: Hvis du ikke gjennomfører velting, er ikke kurset bestått, og du kan ikke bli medlem.  Det er et viktig moment i forbindelse med sikkerhet ved padling at alle har erfart dette. På kurset vil velting og kameratredning (se bildet ovenfor) gjennomføres enten to og to under oppsyn av instruktør, eller på grunt vann med en instruktør som står ved siden av båten. Velting/kantring i seg selv er ufarlig, og du glir uten problemer ut av de båtene vi bruker på kurset.
 

Kurset varer i cirka tre timer, og gjennomføres utendørs (inklusiv skifting til tørt tøy), uansett vær. Ettersom alle skal velte, må håndkle og tøyskift medbringes. NB! Introkurset er tilpasset aktiviteten på Nøklevann, og er ikke tilstrekkelig til f.eks. å begynne med hav- eller elvepadling.
 

SPØRSMÅL OG SVAR


Hva er koronatilpasninger?
Det blir færre deltakere pr. kurs.  Dersom du ikke har med egen vest til introkurset, må klubbvest vaskes etter bruk.  Sosial distansering (hold avstand til andre) og smittevern (grundig håndvask med såpe og vann) er regelen for hele klubben, ink. introkurs.  Vi følger utviklingen i pandemien i tiden fremover og gir mer informasjon når vi vet mer om hva som må gjøres.
 

Står du på påmeldingslisten?
Vi fjerner ingen fra ventelisten før de har fått plass på et introkurs.  Hvis du prøver å melde deg på igjen (når linken igjen blir tilgjengelig), får du beskjed i form av en feilmelding om at allerede er på listen. (… » is already subscribed «…)  Bruk ikke flere forskjellige e-postadresser til å legge deg inn på listen flere ganger.
 

Når holdes introkursene?
Kursene holdes normalt på søndager, mandager og fredager gjennom sommeren.  Det kan bli endringer på det i år.  Når datoene for de enkelte kursene er satt opp, blir det etter hvert sendt ut meldinger til de som er på ventelisten.  Der står nesten to tusen navn, så man må være tålmodig og melde seg på så snart e-posten kommer.  Her er det førstemann til mølla.  Alle som forblir på ventelisten vil (etter hvert) få invitasjon til påmelding, men det er ikke plass til alle som vil bli nye medlemmer i år.  Rekker du ikke å melde deg på før det er fullt i de kursene som er lagt klart, fortvil ikke!  Det kommer flere invitasjoner.


Hva var opplegget med introkurs bare for folk med «våttkort»?
I 2020 har vi for første gang arrangert et par introkurs for innehavere av padleforbundets «Våttkort».  Disse kursene inkluderte ikke tur på vannet med velting og bading, siden deltakerne hadde vært gjennom det for å få våttkortet sitt.  Dersom vi holder det forkortede kurset igjen, vil det bli annonsert gjennom invitasjoner til påmelding.  Siden vi ikke kan vite hvem som har våttkort, får også folk som ikke har kortet en invitasjon som de ikke kan bruke, dessverre.  Kursavgiften er ikke refunderbar og dersom noen uten våtkort melder seg på, vil de ikke få delta på et slikt kurs.  De må isteden ta det vanlige introkurset. 


Andre spørsmål om introkurs?
Har du spørsmål om introkurs som ikke er besvart på denne siden, kan du sende en e-post til kurs@nrpk.no.  I perioder med mye pågang, kan vi ikke besvare hver eneste melding.