top of page

Huskeliste ved nøkkelvakt

Før vakten

 • Hak av i sjekkliste i vaktrapportskjemaet (egen perm)

 • Sjekk sikkerhetsutstyr (se liste på hjemmesiden).

 • Sjekk ledige plasser i båtstativene mot utlånslogg.

 • Ta inn tørre vester.

 • Mål vanntemperaturen og skriv den på tavla ute på veggen og i Eykt.

 • Rengjør brygga. Rydd i og utenfor klubbområdet.

 • Sett ut kaffe, te og kakao til medlemmene. [NB: iht. gjeldende smittevern]

 • Sett opp NRPK-skilt på brygge. 


 

Hvis annen vakt uteblir og du er alene når klubb skal åpne:

 

 • Ring uteblitt vakt.

 • Kontakt evt. annen vakt som kan møte på kort varsel.

 • Gjør en vurdering om det er trygt å åpne klubben. Ventes det f.eks. mye besøk kan det være lurt å vente med å åpne til du får hjelp.

 • Meld på vakt@nrpk.no.

 • Noter fravær i vaktrapport.


 

Under vakten:

 • Sjekk at alle har gyldig medlemsskap

 • Klubbens båter kan bare benyttes av medlemmene.

 • Gi aktiv veiledning om båter, materiell og sikkerhet – ikke bare når du blir spurt.

 • Ta affære ved annen feil bruk av utstyr.

 • Vær OBS på barn alene i båt. Husk 12-årsregelen, men bruk skjønn.

 • Pass på at alle tar på vest. Det er ikke nok å ha den med i båten.

 • Se til at alle utlån registreres. 

  • Hak av for alle båter i følge med nøkkelvakt, så slipper du å vente på disse etter stengetid.

  • Marker alle voksne og antall unge (6-19).

  • Papirlogg brukes bare når Eykt ikke kan anvendes.

 • Åreboden holdes låst, men gi tilgang til årer for medlemmer som spør.

 • Hold anlegget ryddig.

 • Gi beskjed til de som skal på neste vakt.
 

Dersom

 • Noter skader på utstyr i båtskadeloggen

 • Det er stille/lite besøk kan du prøve ut utstyr, men vær i området nært klubben.

 • Når det er stor pågang innføres makstid på tre timer. 

Hvis du har tid

 • Stek gjerne vafler. Vaffelmiks finnes i skapet under benken. [NB: iht. gjeldende smittevern] 

 • Sjekk dine egne kunnskaper både innen båtmateriell og sikkerhet.

 

Ved stenging

 • Se over at det er ryddig (tørre vester, uteområdet, inne i klubbhus).

 • Ta ned NRPK-skilt. 

 • Sjekk om varmeovn er skrudd av før du går hjem.

 • Vær sikker på at ingen er innenfor gjerdet når du låser.

bottom of page