Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) er en frivillig drevet idrettsforening med tilhørighet på Nøklevann og ved Oslofjorden. Klubben drives i hovedsak av frivillige medlemmer og vi har nærmere 160 personer som hver og en gjør en innsats for klubben. 

Våre aktiviteter er drevet frem av medlemmenes initiativ og ønske. Med fokus på lavterskel gjennom både aktivitet og kontigent ønsker vi å være en klubb der alle er, og føler seg velkommen.  

Gjennom intern kursing kan NRPK tilby et høyt og kvalifisert aktivitetsnivå