20180930_172059.jpg

BLI MEDLEM

Slik blir du medlem

Hvordan bli medlem:

1. Meld deg på påmeldingsliste for NRPK introkurs 
2. Ta introkurset 
3. Søk om medlemskap via MinIdrett

INTROKURS, SESONGEN 2021

Anlegget ved Nøklevann er nå vinterstengt.  Påmelding til introkurs skjer via påmeldingslisten. Det er nesten 2000 som er på påmeldingslisten pr. i dag.  Den blir åpnet opp for nye påmeldinger i begynnelsen av mai.  Når vi har åpnet påmeldingslisten, vil linken til den stå her.

Vi planlegger et stort antall introkurs for nye medlemmer !

 
Grå Limbo

HENSIKTEN MED INTROKURSET

OBLIGATORISK

Alle må ta klubbens introduksjonskurs for å bli medlem i Nøklevann ro- og padleklubb. Kurset er ikke en del av padleforbundets våttkortstige.

INTRO TIL KLUBBEN

Du får kjennskap til klubben, klubbens rutiner og materiell slik at du får større glede og nytte av medlemskapet. Det gjør også nøkkelvaktenes oppgaver enklere. 

ØKT SIKKERHET

For deg som er nybegynner, vil kurset gi deg minimum introduksjon for hvordan man skal padle, bruken og sikkerhet i vannet

 
Square Stage

PÅMELDING TIL INTROKURS

PÅMELDING

*Påmeldingslisten åpner igjen i begynnelsen av mai.

Stengt for sesongen

VENT PÅ INVITASJON

Stengt for sesongen

Bekreftelse på at du er på påmeldingslisten får du idet du melder deg på, ikke senere.
Invitasjoner til konkrete kursdatoer sendes ut etter hvert som disse blir satt opp.
Når du får invitasjonen til påmelding, nøl ikke.  Kursene blir fort fulltegnet!

-_

Stengt for sesongen

Wave

MEDLEMSKONTIGENT

FOR 2021

Barn (t.o.m. det året man fyller 5 år)       — kr 100,-
Junior (t.o.m. det året man fyller 18 år) — kr 125,-
Senior (f.o.m. det året man fyller 19 år) — kr 300,-

HVA DEN DEKKER

Kontingenten gjelder én sesong, uansett når man melder seg inn i løpet av året. Beløpet dekker også premien til If klubbforsikring. Gir gratis utlån på Nøklevann i åpningstiden. (Utlån på Sjøbasen er gratis, men her er fremtiden vår usikker.)

 
HVORDAN BETALE

Etter at du har gjennomført og bestått introkurset kan du registrere og betale medlemskapet ditt i medlemssystemet vårt, MinIdrett. Informasjon om hvordan du bruker dette systemet finner du i dette pdf-dokumentet.

NÅR SENDES FAKTURA

Fakturering i Min Idrett for medlemmer skjer normalt i januar.

 

MEDLEMSREGLER

 • Ta på flytevest før man går ut på brygga. Barn og voksne som ikke kan svømme må bruke redningsvest med krage. På bleiebarn: Ta av bleien, eller bruk badebleie.

 • Medlemskortet – utskrift eller på smartphone – skal vises uoppfordret til vakten hvis du skal låne båt. Uten gyldig kort kan du ikke regne med å få låne båt.

 • Barn under 12 år må komme sammen med voksen (minst 18 år).

 • Klubbens båter skal bare benyttes av medlemmene.

 • Alle lån av båter skal føres i loggpermen. Skriv tydelig! Dersom det er flere personer i en båt, skal navnene på alle føres i loggen. Kryss av når du kommer tilbake.

 • Medlemmer fra 6 t.o.m. 19 år må krysse av i feltet «Ungdom 6-19 år» i loggskjema.

 • Utstyr medlemmer låner på klubbens anlegg skal kun brukes på Nøklevann.

 • Ved overnatting må dette noteres i merknadsfeltet i loggen. Båten må leveres tilbake i åpningstiden dagen etter. Husk at klubben holder stengt mandager og fredager, og har ytterligere redusert åpningstid på høsten.

 • Respekter åpningstidene. Du må være tilbake på brygga senest 15 minutter før stengetid.

 • Tørk godt ut av båtene etter bruk, og plasser båter og årer tilbake på riktig plass. Tørre vester henges i vestboden, fuktige vester henges ute til tørk på tørkesnorene.

 • Respekter klubbens retningslinjer for behandling av materiell.

 • 0ppstår det skade på materiell, gi beskjed til vaktene. Det er viktig å melde fra slik at skadet materiell kan bli reparert så snart som mulig.

 • Plukk ikke vannliljene – la også andre få nyte synet.

 • Søppel tas med tilbake og kastes i søppelkasse ved badestranden. Ta gjerne med andres søppel også.

 • Hundelovens bestemmelser om båndtvang fra 1. april til 20. august (paragraf 6) gjelder klubbens område.

 • I følge NlFs retningslinjer skal barn og unge møte et røyk- og snusfritt miljø. Vi praktiserer derfor røykeforbud på klubbens område. Rus og padling skal ikke kombineres.

 
White Branch

MEDLEMSINFORMASJON

MEDLEMSKORT

NRPK benytter MinIdrett som medlemssystem. All innmelding etter kurs, innmelding av barn, samt betaling skjer via MinIdrett. Medlemskort kan lastes ned eller skrives ut fra MinIdrett. Medlems­kortet må vises uoppfordret til en av nøkkelvaktene ved oppmøte i klubben før utstyr tas ut for bruk. Om du ikke har medlemskort å vise frem kan nøkkelvaktene nekte deg å ta ut utstyr.

ALDERSGRENSE 12 ÅR

Barn under 12 år kan ikke padle uten følge av voksne. Det vil si at barnet må komme til klubben sammen med et medlem over 18 år. All padling på Nøklevann skjer på eget ansvar, se punktet vedrørende klubbforsikring. Når det gjelder barn er det først og fremst foreldrene/­foresatte som har ansvaret. Klubben forutsetter derfor at barn over 12 år som kommer til klubben med medlemskort har foreldrenes/foresattes til å padle alene. Dersom foreldrene/foresatte ikke ønsker dette, må de sørge for at barnet ikke får tilgang til medlems­kortet. Vi kan ikke forvente at barn har med seg aldersbevis når de skal padle. Nøkkelvaktene må derfor håndheve disse retningslinjene med skjønn og fornuft.

PADLING OG FUNKSJONSHEMNINGER

Det er fullt mulig å ta seg frem med rullestol til klubbanlegget. Klubben har en personløfter som er montert på sementbrygga. Vi har båter som er godt egnet for funksjonshemmede. I tillegg til robåter og kanoer har vi også noen stabile og romslige en- og tomannskajakker. Vi tilbyr gratis introkurs for ledsagere. Ta kontakt med styret@nrpk.no. 

 
KLUBBFORSIKRING

IF Klubbforsikring gir klubbens betalende medlemmer forsikring ved skade ved bruk av klubbens utstyr på Nøklevann og i Holmlia bad. Forsikringen gjelder også på organiserte turer i regi av Nøklevann ro- og padleklubb. Blant hovedvilkårene for forsikringen gjelder bruk av vest og at skadetilfeller meldes til IF snarest mulig etter at skade har oppstått. Dette skal gjøres på eget skjema, og en må oppsøke lege og følge legens anvisninger. Vi ber om at styret blir orientert snarest, senest samtidig med at melding til IF sendes.   

 

Postadresse

Nøklevann ro- og padleklubb

Postboks 37, 0621 Bogerud

styret@nrpk.no

medlem@nrpk.no