top of page

Hvis du foretrekker å lese innholdet på denne siden på papir kan du laste ned og skrive ut denne pdf-filen.

Trykk på pdf-symbolet for å åpne dokumentet i en ny fane.

20180930_172059.jpg

Hvordan bli medlem:

 1. Følg med under nyheter og kurs for publisering av kurs i 2023.
2. Etter fullført kurs: Søk om medlemskap via MinIdrett.

INNMELDINGSKURS, SESONGEN 2022

Det blir ingen flere innmeldingskurs i 2022 - følg med for publisering av eventuelle ledige plasser.
Se egen side om innmeldingskurs.

Grå Limbo

HENSIKTEN MED INNMELDINGSKURSET

OBLIGATORISK
INTRO TIL KLUBBEN

Alle må ta klubbens innmeldingskurs for å bli medlem i Nøklevann ro- og padleklubb. Kurset er ikke en del av padleforbundets våttkortstige.

Du får kjennskap til klubben, klubbens rutiner og materiell slik at du får større glede og nytte av medlemskapet.

ØKT SIKKERHET

For deg som er nybegynner, vil kurset gi deg en kort introduksjon til padling og sikkerhet på vannet.

Introkurs
Wave

MEDLEMSKONTIGENT

FOR 2022

Barn (t.o.m. det året man fyller 5 år)       — kr 100,-
Junior (t.o.m. det året man fyller 18 år) — kr 125,-
Senior (f.o.m. det året man fyller 19 år) — kr 300,-

HVA DEN DEKKER

Kontingenten gjelder én sesong, uansett når man melder seg inn i løpet av året. Beløpet dekker også premien til If klubbforsikring. Gir gratis utlån på Nøklevann i åpningstiden og på Sjøbasen for de som har gyldig våttkort.

 
HVORDAN BETALE

Etter du har gjennomført og bestått innmeldingskurset må du registrere deg i MinIdrett og søke om medlemskap der. 

NÅR SENDES FAKTURA

Årskontingenten for medlemmer faktureres via Min Idrett normalt i januar måned.

Medlemskontigent

MEDLEMSREGLER

 • Ta på flytevest før man går ut på brygga. Barn og voksne som ikke kan svømme må bruke redningsvest med krage. På bleiebarn: Ta av bleien, eller bruk badebleie.

 • Medlemskortet – utskrift eller på smarttelefon – skal vises uoppfordret til vakten før du går inn på klubbområdet. Uten gyldig kort kan du ikke regne med å få låne båt.

 • Barn under 12 år må padle sammen med voksen (minst 18 år).

 • Klubbens båter skal bare benyttes av medlemmene. 

 • Medlemmer skal innrette seg etter nøkklevaktenes anvisninger.

 • Alle lån av båter skal loggføres. Kryss av når du kommer tilbake. For tiden er det Nøkkelvaktene som tar seg av all registrering. 

 • Medlemmer fra 6 t.o.m. 19 år må krysse av i feltet «Ungdom 6-19 år» i logg-appen på klubben.

 • Utstyr medlemmer låner på klubbens anlegg skal kun brukes på Nøklevann.

 • Skal du overnatte må du informere om dette til nøkkelvakten. Båten må leveres tilbake i åpningstiden dagen etter. Husk at klubben holder stengt mandager og fredager, og har ytterligere redusert åpningstid på høsten.

 • Respekter åpningstidene. Du må være tilbake på brygga senest 15 minutter før stengetid.

 • Tørk godt ut av båtene etter bruk og plasser båter og årer tilbake på riktig plass. Tørre vester henges i vestboden, fuktige vester henges ute til tørk på tørkesnorene.

 • Respekter klubbens retningslinjer for behandling av materiell.

 • Oppstår det skade på materiell, gi beskjed til vaktene slik at det kan repareres snarest.

 • Vær skånsom med naturen - La vannliljer og trær få stå i fred. 

 • Søppel tas med tilbake og kastes i søppelkasse ved badestranden. Ta gjerne med andres søppel også.

 • Hundelovens bestemmelser om båndtvang fra 1. april til 20. august (paragraf 6) gjelder klubbens område.

 • I følge NlFs retningslinjer skal barn og unge møte et røyk- og snusfritt miljø. Vi praktiserer derfor røykeforbud på klubbens område. Rus og padling skal ikke kombineres.

Styret 2022-10-10

Medlemsregler
White Branch

MEDLEMSINFORMASJON

MEDLEMSKORT

NRPK benytter MinIdrett som medlemssystem. Her foretar du all innmelding etter kurs, innmelding av barn, samt betaling og nedlasting av medlemskort. 

Medlems­kortet skal vises uoppfordret til en av nøkkelvaktene ved oppmøte i klubben før utstyr tas ut for bruk. Om du ikke har medlemskort å vise frem kan nøkkelvaktene nekte deg å ta ut utstyr.

Vi anbefaler at du lagrer medlemskortet som et bildet på mobiltelefonen din. Du kan også skrive ut medlemskortet hvis du ønsker dette.

ALDERSGRENSE 12 ÅR

Barn under 12 år kan ikke padle uten følge av voksne. Det vil si at barnet må komme til klubben sammen med et medlem over 18 år. All padling på Nøklevann skjer på eget ansvar, se punktet vedrørende klubbforsikring. Når det gjelder barn er det først og fremst foreldrene/­foresatte som har ansvaret. Klubben forutsetter derfor at barn over 12 år som kommer til klubben med medlemskort har foreldrenes/foresattes tillatelse til å padle alene. Dersom foreldrene/foresatte ikke ønsker dette, må de sørge for at barnet ikke får tilgang til medlems­kortet. Vi kan ikke forvente at barn har med seg aldersbevis når de skal padle. Nøkkelvaktene må derfor håndheve disse retningslinjene med skjønn og fornuft.

PADLING OG FUNKSJONSHEMNINGER

Det er fullt mulig å ta seg frem med rullestol til klubbanlegget. Klubben har en personløfter som er montert på sementbrygga. Vi har båter som er godt egnet for funksjonshemmede. I tillegg til robåter og kanoer har vi også noen stabile og romslige en- og tomannskajakker. Vi tilbyr gratis innmeldingskurs for ledsager/tolk. Ta kontakt med styret@nrpk.no

 
KLUBBFORSIKRING

IF Klubbforsikring gir klubbens betalende medlemmer forsikring ved skade ved bruk av klubbens utstyr i. Forsikringen gjelder også på organiserte turer i regi av Nøklevann ro- og padleklubb. Blant hovedvilkårene for forsikringen gjelder bruk av vest og at skadetilfeller meldes til IF snarest mulig etter at skade har oppstått. Dette skal gjøres på eget skjema, og en må oppsøke lege og følge legens anvisninger. Vi ber om at styret blir orientert snarest, senest samtidig med at melding til IF sendes.   

All padling på Nøklevann skjer på eget ansvar.

Medlemsinformasjon
bottom of page