OM NRPK

HISTORIE

Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) ble stiftet på Rustadsaga i februar 1988 etter et initiativ fra ledende personer innen ro- og padlemiljøet i Oslo. Initiativet ble tatt 21. desember 1987 og det er denne datoen som er blitt stående som stiftelsesdatoen. Ved utgangen av 2021 hadde klubben over 4200 medlemmer. 

IMG_20200917_163709.jpg

FORMÅL

Hensikten med opprettelsen var fra stifternes side å legge forholdene til rette for roing og padling på Nøklevann.

Klubbens formål er tredelt:
• Å tilrettelegge for roing og padling på Nøklevann, også for funksjonshemmede.
• Å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.
• Å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann som et friluftsområde til nytte for lokalbefolkningen i omegnen.

Klubbens lov bygger på lovnormen til Norges Idrettsforbund. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og er også medlem i de to særforbundene Norges Roforbund og Norges Padleforbund.

ORGANISASJON

Klubben er organisert med et styre, valgkomite, kontrollkomite og en revisor. Fra oktober 2020 har klubben engasjert en aktivitetskoordinator utenfor styret. Fra høsten 2021 er det Arnfinn Bjørshol som er aktivitetskoordinator. 

Møtereferater

Styret

blad

Ulf Pedersen

Styreleder

 Nøkkelvaktansvarlig

blad

Tormod Tørstad

Nestleder,

Anleggsansvarlig for Sjøbasen,

Utstyrsansvarlig

blader

Stein-Owe Hansen

Sekretær

Line Stolpestad

Aktivitetsansvarlig,

& hjemmeside

blader

Adrian Mitchell

Kasserer

blader

Chris Patrick Schreiner

Programvare nøkkelvakt

blader

Ylva Eide

Innmeldingskurs

Almeblad.jpg

Kjersti Selseth

Styremedlem

blad

Jan Gunnar Jakobsen

HMS

blad

Ole H.. Larsen

Anlegg, Nøklevann

blader

Kontrollkomité

vann

Arne Egil Sagen

grønt vann

Sverre Falkenberg

vann

Gunvor Brekken

Valgkomité

fjellene

Kari Hirth

fjellene

Renate Magnus

Over fjellene

Tomas Ribes Arntzen

Fjell i Clouds

Jan Stephan Muryn