top of page

OM NRPK

HISTORIE

Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) ble stiftet på Rustadsaga i februar 1988 etter et initiativ fra ledende personer innen ro- og padlemiljøet i Oslo. Initiativet ble tatt 21. desember 1987 og det er denne datoen som er blitt stående som stiftelsesdatoen. Ved utgangen av 2021 hadde klubben over 4200 medlemmer. 

IMG_20200917_163709.jpg

FORMÅL

Hensikten med opprettelsen var fra stifternes side å legge forholdene til rette for roing og padling på Nøklevann.

Klubbens formål er tredelt:
• Å tilrettelegge for roing og padling på Nøklevann, også for funksjonshemmede.
• Å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.
• Å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann som et friluftsområde til nytte for lokalbefolkningen i omegnen.

Klubbens lov bygger på lovnormen til Norges Idrettsforbund. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og er også medlem i de to særforbundene Norges Roforbund og Norges Padleforbund.

ORGANISASJON

Klubben er organisert med et styre, valgkomite, kontrollkomite og en revisor. Fra oktober 2020 har klubben engasjert en aktivitetskoordinator utenfor styret. Fra høsten 2021 er det Arnfinn Bjørshol som er aktivitetskoordinator. 

Møtereferater

Styret i 2022

DSCF4747.jpeg

Ulf Pedersen

Styreleder

 Nøkkelvaktansvarlig

blad

Tormod Tørstad

Nestleder,

Anleggsansvarlig for Sjøbasen,

Utstyrsansvarlig

image1.jpeg

Line Stolpestad

Aktivitetsansvarlig,

& hjemmeside

blad

Adrian Mitchell

Kasserer

Portrett SO høst 2017.jpg

Stein-Owe Hansen

Sekretær

blad

Kjersti Selseth

Styremedlem

16445CC9-451F-4313-BBD4-DA160E3496B5.JPG

Chris Schreiner

Programvare Nøkkelvakt

Hjemmeside

blad

Ylva Eide

Innmeldingskurs

blad

Jan Gunnar Jakobsen

Helse Miljø og Sikkerhet

blad

Ole H. Larsen

Anlegg, Nøklevann

Ressurser

IMG_3042.jpg

Arnfinn Bjørshol

Aktivitets-koordinator

20220827_133242.jpg

Vibeke Næumann

Administrasjon

Kontrollkomité

Image by Daniil Silantev

Arne Egil Sagen

Image by Adelin Grigorescu

Sverre Falkenberg

Image by Fineas Anton

Gunvor Brekken

Valgkomité

Image by Daniil Silantev

Kari Hirth

Image by Adelin Grigorescu

Renate Magnus

Image by Fineas Anton

Tomas Rubes Arntzen

Image by Fineas Anton

Jan Stephan Muryn

bottom of page