OM NRPK

HISTORIE

Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) ble stiftet på Rustadsaga i februar 1988 etter et initiativ fra ledende personer innen ro- og padlemiljøet i Oslo. Initiativet ble tatt 21. desember 1987 og det er denne datoen som er blitt stående som stiftelsesdatoen. Ved utgangen av 2020 hadde klubben ca. 3500 medlemmer. 

IMG_20200917_163709.jpg

FORMÅL

Hensikten med opprettelsen var fra stifternes side å legge forholdene til rette for roing og padling på Nøklevann.

Klubbens formål er tredelt:
• Å tilrettelegge for roing og padling på Nøklevann, også for funksjonshemmede.
• Å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.
• Å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann som et friluftsområde til nytte for lokalbefolkningen i omegnen.

Klubbens lov bygger på lovnormen til Norges Idrettsforbund. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og er også medlem i de to særforbundene Norges Roforbund og Norges Padleforbund.

ORGANISASJON

Klubben er organisert med et styre, valgkomite, kontrollkomite og en revisor. Fra oktober 2020 har klubben engasjert Anne Stålegård som aktivitetskoordinator utenfor styret. 

Styret

blad

Ulf Pedersen

Styreleder

HMS, Nøkkelvaktansvarlig

blad

Tormod Tørstad

Nestleder,

Anleggsansvarlig for Sjøbasen,

Utstyrsansvarlig

blader

Stein-Owe Hansen

Sekretær

Line Stolpestad

Aktivitetsansvarlig,

Vise-anleggsansvarlig Nøklevann

blader

Jan Petter Sæther

Kasserer

blader

Chris Patrick Schreiner

Programvare nøkkelvakt

blader

Einar Kjesbu

Introkursansvarlig

Almeblad.jpg

Vibeke Næumann

Medlemsansvarlig

blad

Yen Xu

Hjemmeside

blad

Catarina Myhre

Anleggsansvarlig Nøklevann

blader

Kontrollkomité

vann

Arne Egil Sagen

vann

Maria Bergram Aas

vann

Gunvor Brekken

grønt vann

Sverre Falkenberg

Valgkomité

fjellene

Kari Hirth

fjellene

Silje Østby Thune 

Over fjellene

Tomas Ribes Arntzen

Fjell i Clouds

Jan Stephan Muryn